Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Wzory pism


Skierowanie do nauczania religii w szkole


Oświadczenie o uczestnictwie w lekcji religii

Pismo informujące o programie i podręcznikach – wzór