Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Szkolnictwo katolickie


Referent diecezjalny ds. szkolnictwa katolickiego: ks. kanonik mgr Krzysztof Niemczyk

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


COLLEGIUM MARIANUM, LICEUM KATOLICKIE IM. JANA PAWŁA II W PELPLINIE


al. Cystersów 2, 83-130 Pelplin
58 536 49 32 +48 530 51 00
collegium@diecezja-pelplin.pl
www.collegium.diecezja-pelplin.pl


Dyrektor szkoły: ks. dr Wiesław Szuca
Prefekci:
ks. mgr Artur Pukownik
ks. mgr lic. Piotr Stoltmann

KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W CHOJNICACH


ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice
52 397 70 87
+48 530 51 00
sekretariat@katolik.chojnice.pl
www.katolik.chojnice.pl


Dyrektor szkoły: mgr Marianna Ziarno
Prefekt: ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

UNIWERSYTECKIE KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W TCZEWIE


ul. Wodna 6, 83-110 Tczew
58 531 36 09
sekretariat@katolik-tcz.pl
www.katolik.chojnice.pl


Dyrektor szkoły: ks. mgr Krzysztof Niemczyk

SZKOŁY PODSTAWOWE I PRZEDSZKOLA


KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIOTRA DUNINA W CHOJNICACH


ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice
52 397 70 87
sekretariat@katolik.chojnice.pl
www.katolik.chojnice.pl


Dyrektor szkoły: mgr Marianna Ziarno
Prefekt: ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

KATOLICKIE PRZEDSZKOLE
W CHOJNICACH


ul. Grunwaldzka 1, 89-600 Chojnice
52 397 70 87
sekretariat@katolik.chojnice.pl
www.katolik.chojnice.pl


Dyrektor szkoły: mgr Marianna Ziarno
Prefekt: ks. mgr Jarosław Kaźmierczak

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA
W TCZEWIE


ul. Wodna 6, 83-110 Tczew
58 531 36 09
ekretariat@katolik-tcz.pl
http://katolik.tczew.pl/


Dyrektor szkoły: ks. mgr Krzysztof Niemczyk

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W KARTUZACH


ul. Rynek 6, 83-300 Kartuzy
58 681 38 00
+48 501 989 523
klokartuzy@wp.pl
http://katolik.kartuzy.pl/


Dyrektor szkoły: ks. dr Grzegorz Kudelski
Asystent kościelny:
ks. dr Ryszard Wojciech Różycki

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DR. BERNARDA SYCHTY W ŚWIECIU KATOLICKIE PRZEDSZKOLE „ANIOŁOWO” W ŚWIECIU


ul. Sadowa 20, 86-100 Świecie
52 331 00 32
sekretariat@katolik-swiecie.pl
www.katolik-swiecie.pl
www.przedszkoleaniolowo.pl


Dyrektor szkoły: ks. dr Przemysław Szulc