Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

O wydziale


Przepowiadaniu Dobrej Nowiny przewodzi biskup diecezjalny, który jest zwiastunem i autentycznym nauczycielem wiary. Powołuje Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej, który wspiera biskupa w kierowaniu całą działalnością katechetyczną w diecezji. Wydział Katechetyczny troszczy się o to, aby katechizacja w przedszkolach i szkołach odbywała się regularnie i zgodnie z przyjętym w diecezji programem nauczania religijnego. Zadaniem Wydziału Katechetycznego jest troska o formację permanentną katechetów. Wydział Katechetyczny gromadzi dokumentację dotyczącą ka­techizacji, uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Komisję Episkopatu ds. Wychowania Katolickiego oraz dba, aby katecheci mieli możliwość łatwego zaopatrzenia się w podręczniki i inne pomoce katechetyczne (por. SDP 127-130).


Dyrektor i diecezjalny wizytator katechetyczny

ks. kan. Jan Doppke
+48 603 715 869
doppke@vp.pl

Diecezjalny wizytator katechetyczny

ks. dr Łukasz Simiński
Ogród Biskupi 1, 83-130 Pelplin
+48 502 714 151
siminskilukas@gmail.com