Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Dokumenty diecezjalne


Organizacja katechizacji w diecezji – Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej

Instrukcja o przygotowaniu do Pierwszej Komunii Świętej – Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej

Instrukcja o przygotowaniu do bierzmowania – Statuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej

Program duszpasterstwa młodzieży bierzmowanej diecezji pelplińskiej z 2016 r.

Instrukcja przygotowania do zawarcia małżeństwa

Organizacja posługi Diecezjalnego Zespołu Dobry Początek

Przygotowanie do małżeństwa w Diecezji Pelplińskiej

Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej

Deklaracja przestrzegania Wytycznych