Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Wizytatorzy


Biskup diecezjalny ustanawia wizytatorów diecezjalnych i dekanalnych. Wizytator diecezjalny jest kierownikiem Ośrodka Dokształcania Katechetycznego oraz wizytatorem i koordynatorem nauczania religii we wszystkich szkołach w ramach danej delegatury biskupiej. Wizytatorem diecezjalnym dla wszystkich szkół na terenie diecezji jest każdorazowy dyrektor Wydziału Katechetycznego. Wizytator dekanalny hospituje katechetów w szkołach swojego dekanatu. Każdy katecheta powinien być hospitowany przynajmniej raz w roku. Sprawozdania z tych wizytacji są przechowywane w Wydziale Katechetycznym i powinny być wyko­rzy­stane przy ocenie pracy katechety w szkole i parafii.

Wizytacje są wyrazem troski biskupa diecezjalnego o poziom i owoce misji katechetycznej Kościoła diecezjalnego. Podobnie jak w try­bie nauki szkolnej, także w katechizacji są one nieodzownym sposo­bem i środkiem poprawnego funkcjonowania jednej z najważniejszych powinności duszpasterskich. Wizytacje mają na celu udoskonalenie i wsparcie wysiłku katechizujących. Udzielenie pomocy w utrzymaniu i pod­niesieniu poziomu nauczania religii (SDP 131-132).


dekanatwizytator dekanalny w dekanacie
borzyszkowskiks. Krzysztof Jakubek
bruskiks. dr Andrzej Kubisz
bytowskiks. mgr lic. Paweł Młyński
chojnickiks. mgr Jarosław Burandt
czerskiks. mgr Sławomir Mowinski
człuchowskiks. mgr Grzegorz Rybicki
główczyckiks. dr Mariusz Drogosz
gniewińskiks. mgr lic. Tadeusz Galikowski
gniewskiks. prałat dr Janusz Kropiewnicki
jeżewskiks. mgr Jerzy Dąbrowski
kamieńskiks. mgr Piotr Wałdoch
kartuskiks. mgr Mateusz Draszanowski
koronowskiks. mgr Andrzej Szcześniewski
kościerskiks. mgr Bogusław Kwasigroch
lęborskiks. mgr Tadeusz Drobinski
lubiewskiks. mgr lic. Tadeusz Chamier Ciemiński
łebskiks. mgr Krzysztof Kozakiewicz
łupawskiks. mgr lic. Michał Lal
nowskiks. mgr lic. Andrzej Adamski
pelplińskiks. dr Łukasz Kątny
rytelskiks. mgr Andrzej Kuczyński
sierakowickiks. mgr Tadeusz Olszewski
skarszewskiks. mgr lic. Arkadiusz Ćwikliński
skórzeckiks. mgr Ireneusz Nowak
starogardzkiks. mgr Janusz Lipski
stężyckiks. mgr Rafał Witta
świeckiks. mgr Michał Kempa
tczewskiks. dr Piotr Malinowski
tucholskiks. mgr Krzysztof Kosobucki
zblewskiks. prałat mgr Zenon Górecki