Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Metodycy


Zadania nauczyciela doradcy metodycznego określa § 24 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli:

 1. Do zadań nauczyciela-doradcy metodycznego należy wspomaganie nauczycieli oraz rad pedagogicznych w:
  1) rozwijaniu umiejętności metodycznych;
  2) planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów;
  3) opracowywaniu, doborze i adaptacji programów nauczania;
  4) podejmowaniu działań innowacyjnych.
 2. Nauczyciel-doradca metodyczny realizuje zadania przez:
  1) udzielanie indywidualnych konsultacji;
  2) prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych;
  3) organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli;
  4) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

Doradcy metodyczni w województwie pomorskim


ANNA HOCHLEITNER Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

E-mail: a.hochleitner.doradca@cen.gda.pl

Konsultacje: wt. 10:30-15:30, tel. 58 340 41 23, CEN w Gdańsku, p. 451

Prowadząca Sieć nauczycieli religii szkół ponadpodstawowych: https://tiny.pl/9jkr


TERESA MICHALSKACentrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

Nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

E-mail: t.michalska.doradca@cen.gda.pl

Konsultacje: śr. 12:00-14:00, online/SP nr 86 w Gdańsku, konsultacje ustalane indywidualnie

Prowadząca Sieć nauczycieli religii szkół podstawowych: https://tiny.pl/9jkrk


JOANNA GAWRON – Gdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

E-mail: j.gawron@godn.eu

Konsultacje: Sp nr 51: wtorek 9:40-10:40, piątek: 9:00-10:00. GODN: środa 10:35-11:35


IRENEUSZ TROJANOWICZGdyński Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Nauczyciel doradca metodyczny ds. religii

E-mail: i.trojanowicz@godn.eu

Konsultacje: wtorek 9.00 -10.00, GODN Gdynia wtorek godz. 12.00 – 13.00 i 16.00 – 17.00 Szkoła Podstawowa nr 39 w Gdyni

Doradcy metodyczni w województwie kujawsko-pomorskim