Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy o św. Janie Pawle II

Opublikowano: 3 listopada 2023 r.


Drodzy Katecheci! 

Kierujemy do Państwa zaproszenie do wzięcia udziału w V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o św. Janie Pawle II. Tym konkursem chcielibyśmy w szczególny sposób uczcić pamięć Patrona naszej szkoły. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty, Starosty Kartuskiego i Wójta Gminy Sierakowice. Ponadto laureaci poprzednich edycji konkursu uzyskali 2 punkty w procesie rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.

W bieżącym roku szkolnym również będziemy wnioskować do Pomorskiego Kuratora Oświaty, aby nasz konkurs był wymieniony na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniony w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Życzymy pomyślności w przygotowaniu uczniów do kolejnej edycji konkursu. 

W imieniu organizatorów jeszcze raz zapraszam do wzięcia udziału w konkursie

Aleksandra Stark

Do pobrania