Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Zapisy na rekolekcje dla nauczycieli i katechetów


Termin: 24-27 czerwca 2024
Miejsce: Pelplin, Collegium Marianum
Adres: Aleja Cystersów 2, 83-130 Pelplin

Temat: „Być…”
Koszt: 300 zł (bez noclegu 220 zł, jedynka 360 zł)
Kontakt: 502 714 151 lub wydzialkatechetyczny@diecezja-pelplin.pl

Zapisy na rekolekcje