Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Olimpiada Teologii Katolickiej 2021


XXXI OTK przebiegała pod hasłem: „Kim jestem? Chrześcijańskie spojrzenie na człowieka”.

Finał olimpiady odbywał się w dniach 8-10 kwietnia 2021 r. w formie online i składał się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego. Do etapu ustnego mogli przystąpić tylko uczestnicy z odpowiednio wysokim wynikiem z części pisemnej.

Do etapu pisemnego zakwalifikowało się 80 osób, po dwie z każdej diecezji. W etapie ustnym znalazło się 10 laureatów, którzy pochodzili m.in. z diecezji łódzkiej, gnieźnieńskiej, katowickiej i świdnickiej.