Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Konferencje audio


Rok 2022

Rok 2021

Czy etyka w szkole jest potrzebna? – prof. dr hab. Jacek Wojtysiak, Katedra Teorii Poznania, Wydział Filozofii KUL Lublin

Nauczanie religii i etyki w świetle prawa – ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL Katedra Prawa Wyznaniowego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Lublin

Korelacja lekcji religii z etyką – sens czy bezsens? – ks. dr hab. Jerzy Kostorz, Katedra Katechetyki i Teologii Pastoralnej Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego

Etyka nauczyciela religii – ks. prof. dr hab. Marian Zając, Katedra Katechetyki Integralnej, Wydział Teologii KUL Lublin)

Towarzyszenie katechizowanym w powrocie do pełnego uczestnictwa w życiu religijnym po pandemii – prof. zw. dr hab. Anna Zellma, Wydział Teologiczny UWM w Olsztynie

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
YouTube