Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Zespół roboczy ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole

Opublikowano: 15 marca 2024 r.


W czwartek, 14 marca 2024 r., podczas 397. Zebrania Plenarnego KEP biskupi dokonali wyborów do gremiów Episkopatu oraz do instytucji kościelnych podległych Konferencji Episkopatu Polski. Powołali również Zespół roboczy ds. kontaktów z Rządem RP w sprawie lekcji religii w szkole, w skład którego weszli: bp dr hab. Wojciech T. Osial – Przewodniczący Zespołu, bp dr Marek Mendyk, bp dr hab. Andrzej Czaja, prof. UO, bp dr Damian Muskus, bp dr Arkadiusz Trochanowski, prof. dr hab. Anna Zellma, dr hab. Aneta Rayzacher-Majewska.