Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Zaproszenie na seminaria – Projekt katecheo.pl

Opublikowano: 19 lutego 2024 r.


Rozpoczęliśmy pracę nad wyjątkowym projektem, którego celem jest ułatwienie Wam codziennej pracy edukacyjnej! Chcielibyśmy już na tym, bardzo wstępnym etapie, zaprosić was do współpracy i współtworzenia z nami tego dzieła.

Czym jest katecheo.pl?
Jest to projekt, który swoim patronatem objęła Komisja Wychowania Katolickiego KEP. Jego celem jest zbudowanie narzędzia – platformy cyfrowej dla katechetów. Projekt „katecheo.pl” ma za zadanie skonsolidować dotychczasowe działania w obszarze związanym z tożsamością narodową, kulturową i religijną. Ma ułatwić trwały dostęp do zasobów Nauki, Kultury, Edukacji. Dotyczy opracowania platformy integrującej działania środowiska związanego z nauczaniem katechetycznym i nowym modelem kształcenia. Ma stać się narzędziem dostosowanym do aspiracji współczesnego człowieka i wymagań cyfrowego świata.

Seminaria

Pierwszym etapem przygotowania platformy oraz jej użytkowników jest seminarium. Ma ono na celu podniesienie cyfrowych kompetencji jego uczestników. Seminarium będzie przeprowadzone w systemie zdalnym, w czterech dogodnych terminach (do wyboru):

  • 27 lutego 2024 godz. 19:00
  • 29 lutego 2024 godz. 19:00
  • 5 marca 2024 godz. 19:00
  • 7 marca 2024 godz. 19:00

Podczas każdego spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Technologie w nauczaniu. Propedeutyka modelu SAMR, założenia platformy katecheo.pl – prowadzi Ks. dr Krzysztof Mielnicki
  2. Technologie w nauczaniu. Taksonomia celów nauczania i jej rozwinięcie o wymiar cyfrowy – prowadzi Ks. dr Łukasz Simiński
  3. Przeciążenie informacyjne – prowadzi Krzysztof Wencki
  4. Myślenie krytyczne w edukacji – prowadzi mgr Małgorzata Nowak
  5. Multimedialne zasoby edukacyjne – prowadzi lic. Paweł Poziemski

Więcej o projekcie: https://wntuf.pl/projekty/katecheo-pl/