Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Platforma edukacyjna „Wychowani w duchu wolności religijnej”

Opublikowano: 7 maja 2023 r.


Niezmiernie istotna w procesie budowania spójnego społeczeństwa jest edukacja do wolności religijnej. Umożliwia ona bowiem kompetentne i krytyczne uczestniczenie w życiu publicznym oraz kształtowanie postaw obywatelskich zarówno osób wierzących, jak i niewierzących, które dzielą wspólną przestrzeń życia publicznego. Warto już od najmłodszych lat wychowywać dzieci w duchu empatii i szacunku wobec drugiego człowieka, szczególnie w zakresie wolności wyznaniowej. Mając to na uwadze z końcem kwietnia Laboratorium Wolności Religijnej uruchomiło nową platformę edukacyjną.

Ma ona wspomóc osoby odpowiedzialne za edukację i wychowanie w tym trudnym zadaniu. W Strefie Nauczyciela edukatorzy i animatorzy pracujący z dziećmi i młodzieżą znajdą pomoce dydaktyczne przydatne w procesie dostarczania wiedzy o fundamentalnym i niezbywalnym prawie do wolności religii lub przekonań. Są to m.in. scenariusze lekcji dla poszczególnych klas szkoły podstawowej i średniej, a także klipy video. Z kolei w Strefie dla Rodzica udostępniono zbiór materiałów, które pozwolą z jednej strony zdobyć wiedzę na temat przysługujących praw w procesie wychowania i kształcenia dziecka, z drugiej zaś – z uwagi na interdyscyplinarny charakter – poszerzyć horyzonty związane z wyzwaniami, jak i zagrożeniami jakie niesie ze sobą współczesny świat dla kształtowania osobowości i charakteru dziecka.

YouTube