Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Olimpiada Teologii Katolickiej – Pelplin 2023

Opublikowano: 26 września 2022 r.


Diecezja Peplińska wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego jest organizatorem XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej w roku szkolnym 2022/2023.

Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: Bóg jest Miłością objawioną w Słowie. Jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

Celami ogólnymi olimpiady jest zapoznanie z tekstami biblijnymi mówiącymi o Bożej miłości; z kluczowymi wypowiedziami Magisterium Kościoła związanymi z teologią prawdy o Bożej miłości objawionej w Piśmie Świętym i w Jezusie Chrystusie oraz z pelplińskim egzemplarzem Biblii Gutenberga.

Katecheci zgłaszają udział szkoły w olimpiadzie do 15 października 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: wydzialkatechetyczny@diecezja-pelplin.pl

Formularz zgłoszeniowy szkoły -> POBIERZ

Strona internetowa olimpiady -> www.otk.pl

Podstawowe informacje i materiały: