Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie 2022/2023

Opublikowano: 16 września 2022 r.


Celem Olimpiady jest przybliżanie dzieciom i młodzieży postaci św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Olimpiada służy także:
– odnoszeniu zdobytej wiedzy o św. Maksymilianie do współczesności i inspiracji własnych zachowań na wzór Świętego;
– wyzwalaniu i kształceniu pragnienia poznania Pisma Świętego oraz interpretacji treści Ewangelii;
– zainteresowaniu młodzieży wiedzą religijną;
– odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów;
– współpracy katechetów i nauczycieli innych przedmiotów w zakresie pracy z uczniem zdolnym.