Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczno-Socjologiczne pt. „Edukacja religijna młodzieży. Wyzwania i perspektywy”

Opublikowano: 26 kwietnia 2024 r.


Sekcja Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ma ogromy zaszczyt zaprosić na Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczno-Socjologiczne pt. „Edukacja religijna młodzieży. Wyzwania i perspektywy”, które odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim ogromy zaszczyt zaprosić na Międzynarodowe Sympozjum Katechetyczno-Socjologiczne pt. „Edukacja religijna młodzieży. Wyzwania i perspektywy”, które odbędzie się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 14-15 czerwca 2024.