Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Konferencja naukowa „Lekcja religii w edukacji domowej”

Opublikowano: 14 listopada 2023 r.


Zapraszamy osoby zainteresowane nauczaniem religii w edukacji domowej do udziału w konferencji współorganizowana przez Koło Naukowe Katechetyków UKSW, która na Wydziale Teologicznym UKSW dnia 2 grudnia 2023 roku.