Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

„Drzwi Otwarte” Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

Opublikowano: 29 lutego 2024 r.


6 i 19 marca 2024 r. – „Drzwi Otwarte” Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu

Zwiedzanie Wydziału Teologicznego:
• Codzienne życie studenta teologii – spacer po Wydziale z Samorządem Studenckim

Prezentacja oferty studiów Wydziału Teologicznego UMK:
• Teologia
• Nauki o rodzinie
• Studia podyplomowe

W ramach „Drzwi Otwartych” proponujemy szereg zajęć o tematyce teologicznej, familiologicznej (czyli dotyczących rodziny), społecznej i psychologicznej. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się grup i osób indywidualnych na poszczególne zajęcia drogą mailową, w tytule podając: „ZGŁOSZENIE – Dni Otwarte”, najpóźniej do 29.02.2024 na adres email: teologia@umk.pl , w celu ustalenia konkretnego dnia i godziny zajęć.

Pierwszy termin „Dnia Otwartego Wydziału Teologicznego” pokrywa się z „Dniem Otwartym Uniwersytetu”. Wszystkie wydziały Uczelni zaprezentują swoją ofertę kształcenia.

 

 

Program „Dnia Otwartego”

 

Rozpoczęcie i przywitanie gości – Dziekan Wydziału

 

Wykład (do wyboru przy zgłoszeniu uczestnictwa)

·         Pomiędzy gigachadem a przegrywem – kim jestem?

·         Wirtualna tożsamość – o poszukiwaniu siebie w XXI w.

·         Fakty i mity o psychoterapii.

·        A-teista też wierzy. Poszukiwanie sensu we współczesnym świecie.

 

Warsztaty:

·         Wykuj w sobie lidera (prezentacja kursu liderskiego)

·         Nowoczesna edukacja z iPad-em

·         aBoRcja czy aDoPcja – dwie litery ukazujące dzisiejsze podejście do ŻYCIA

 

Quiz:

·         SprintExpress ze św. Janem Pawłem II

 

Zwiedzanie Wydziału Teologicznego:

·         Codzienne życie studenta teologii – spacer po Wydziale z Samorządem Studenckim

 

Prezentacja oferty studiów Wydziału Teologicznego UMK:

Teologia

·         Nauki o rodzinie

·         Studia podyplomowe