Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Caritas Laudato Si i nowy rok szkolny

Opublikowano: 8 września 2021 r.


Działania zespołu Caritas Laudato Si od początku zakładały edukowanie społeczności lokalnych i zachęcanie do troski o najbliższe otoczenie, przyrodę wokół osiedla, parafii czy szkoły. Edukacją obejmuje zarówno dorosłych, jak i tych najmłodszych, którzy jako dorośli będą mogli przekształcać nabytą wiedzę w praktyczne rozwiązania służące wszystkim. Z myślą o dzieciach i młodzieży w kwartalniku i pocztówkach zamieszczone zostały pomysły na konkretne aktywności. Z publikacji można dowiedzieć się np. jak zrobić ekologiczny stroik na uroczystość Wszystkich Świętych czy podzielnik, czyli miejsce, w którym dzielimy się z innymi używanymi, ale niezniszczonymi rzeczami. Kwartalnik i pocztówki to także realna pomoc dla katechetów, którzy chcieliby realizować zielone katechezy, do czego zachęca w ciekawym artykule katechetka siostra Beata Zawiślak. Bo w szkole i na lekcjach religii – o czym informuje również MEN w dokumencie o polityce oświatowej na rok szkolny 2021/2022 – jest miejsce dla ekologii! „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne” – to jeden z kierunków rozwoju, a przygotowane materiały mogą to nauczycielom ułatwić.Materiały do wykorzystania w katechezie:https://laudatosi.caritas.pl/pobierz/