Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

28. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej

Opublikowano: 9 listopada 2023 r.


Jeżeli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, to zapraszamy Cię do udziału w 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Tegoroczny zakres tematyczny obejmuje Księgę Sędziów Prawa oraz Dzieje Apostolskie.  Lektura ta, pozwoli młodym ludziom odkrywać wartość wspólnoty, która swoją witalność i dynamizm czerpie z mocy Boga. Sędziowie jako wybawcy ludu Izraela są zapowiedzią Jezusa Chrystusa, który jako Zbawiciel ludzkości w mocy Ducha Świętego prowadzi wspólnotę Kościoła po ścieżkach prawdy, świętości i miłości.

Każdego roku na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do lektury Pisma Świętego odpowiada ponad 8000 uczniów z prawie  tysiąca szkół ponadpodstawowych. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach:

  •  szkolnym online (13 – 14.03.2024 r.),
  • diecezjalnym (18.04.2024 r.),
  • ogólnopolskim (10 – 11.06.2024 r.) w Niepokalanowie.

Zgłoszenia szkół ponadpodstawowych odbywają się poprzez stronę internetową: www.okwb.pl. Rejestracji placówek mogą dokonać katecheci, w terminie od 4 września 2023 r. do 23 lutego 2024 r.

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na Was również atrakcyjne nagrody,
w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Nie zapominajmy jednak, iż największą wygraną  
jest spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili je swoim życiowym drogowskazem.

Do pobrania