Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Olimpiada Teologii Katolickiej 2022


XXXII Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej 2021/2022

„Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”.

W roku szkolnym 2021/2022 organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej jest Diecezja Płocka. Hasło tegorocznej Olimpiady brzmi: „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła”. Jej adresatami są uczniowie szkół ponadpodstawowych.

HARMONOGRAM OLIMPIADY:

  • zawody I stopnia (etap szkolny) – 17 listopada 2021 roku
  • zawody II stopnia (etap diecezjalny) – 9 marca 2022 roku
  • zawody III stopnia (etap ogólnopolski) – 31 marca–2 kwietnia 2022 roku

Strona olimpiady: www.otk.pl/

Literatura – etap szkolny

Etap szkolny – 17 listopada 2021 roku

(Miłosierdzie Boga w historii zbawienia):

Pismo Święte: 

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009. Wybrane fragmenty wraz z komentarzem i marginaliami:

a) Łk 10, 25–37 (Miłosierny Samarytanin)

b) Łk 15, 1–7 (Przypowieść o zaginionej owcy)

c) Łk 15, 8–10 (Przypowieść o zagubionej drachmie)

d) Łk 15, 11–32 (Przypowieść o miłosiernym ojcu)

Magisterium Kościoła:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: 210–221, 295, 410–412, 458, 604–605.

Benedykt XVI, Encyklika «Deus caritas est» o miłości chrześcijańskiej (25 grudnia 2005 r.), Wydawnictwo M, Kraków 2005. Wybrane numery: 26–29, 31–39.

Franciszek, „List apostolski «Misericordia et misera» na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia”, w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 12 (2016), s. 4–12.

Franciszek, „Homilia podczas nabożeństwa pojednania w Bazylice św. Piotra” (29 marca 2019 r.), w: https://ekai.pl/dokumenty/homilia-papieza-franciszka-podczas-nabozenstwa-pojednania-29-marca

Jan Paweł II, „Kościół raduje się i dziękuje za wielkie dzieła Boże. Homilia wygłoszona podczas beatyfikacji ks. Stanisława Kazimierczyka, o. Ludwika z Casorii, m. Pauli Montal Fornes, m. Marii Angeli Truszkowskiej i s. Faustyny Kowalskiej” (18 kwietnia 1993), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 5–6 (1993), 13–15.

Jan Paweł II, „Dar Boży dla naszych czasów. Msza św. kanonizacyjna na placu św. Piotra. Kanonizacja św. Faustyny Kowalskiej” (30 kwietnia 2000 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2000), s. 25–26.

Opracowania:

Góralski Wojciech, Będziecie moimi świadkami, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1999.

Kowalska Faustyna, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2020. Wybrane numery: 47–52, 180, 299–301, 326, 414, 476, 651, 699, 949, 965, 1074–1076, 1122, 1273, 1576–1578, 1605, 1693, 1728, 1743, 1745, 1784.

Lewicki Tomasz, „Ewangelia Miłosierdzia. Orędzie Jezusa w przekazie Łukaszowym”, w: Studia Płockie 38 (2010), s. 131–138.

Mróz Franciszek, „Szlakiem św. s. Faustyny Kowalskiej”, w: Peregrinus Cracoviensis 9 (2000), s. 23–39.

Literatura – etap ogólnopolski

Etap ogólnopolski – 31 marca-2 kwietnia 2022 roku

(Miłosierdzie w życiu chrześcijanina):

Obowiązuje literatura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

Magisterium Kościoła:

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Poznań 2002. Wybrane numery: 2299–2301, 2443–2449, 2462–2463.

Franciszek, „Na drodze «prostoty ewangelicznej». Nauka rekolekcyjna w bazylice św. Jana na Lateranie” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 16–21.

Franciszek, „Rezerwuar miłosierdzia. Nauka rekolekcyjna w bazylice Matki Boskiej Większej” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 22–26.

Franciszek, „Dobra woń Chrystusa i światło Jego Miłosierdzia. Nauka rekolekcyjna w bazylice św. Pawła za Murami” (2 czerwca 2016 r.), w: L’Osservatore Romano wyd. pol. 6 (2016), s. 27–33.

Opracowania:

Kowalska Faustyna, Miłosierdzie Boże w duszy mojej, Wydawnictwo Misericordia, Kraków 2020. Wybrane numery: 20, 83, 367, 631, 635, 742, 1146, 1158, 1160, 1313, 1317, 1578, 1698, 1768.

Nowowiejski Antoni Julian, „List Pasterski na «Tydzień Miłosierdzia»”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 33 (1938), s. 404–406.

Nowowiejski Antoni Julian, „List pasterski w sprawie niesienia pomocy biednym”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 26 (1931), s. 313.

Wetmański Leon, Miłosierdzie. Konferencje wygłoszone na zebraniach Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia w Płocku, Wydawnictwo Księgarni Diecezjalnej „Caritas”, Płock 1939, reprint: Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2016. Wybrane strony: 106–149.

Witko Andrzej, Św. Jan Paweł II – papież Bożego Miłosierdzia, w: Odsłony miłosierdzia, red. Zofia Zarębianka, Katarzyna Dybeł, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017, s. 65–75.

UWAGA:

Teksty, które nie są powszechnie dostępne w Internecie można pobrać w wersji pdf www.otk.pl/literatura/

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
YouTube