Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Artykuły


Komunikacja Kościoła katolickiego w Polsce w okresie pandemii Covid-19 Raport z badań interdyscyplinarnych

Katechetyczne wykorzystanie religijnych gier planszowych w przekazie treści wiary

Wielostronne aktywizowanie katechizowanej młodzieży do bycia wychowawcą samego siebie

Towarzyszenie katechizowanym w czasie pandemii

Oczekiwania młodzieży względem lekcji religii w szkole średniej – raport z badań

Aktywizacja młodzieży szkół ponadpodstawowych w nauczaniu religii – między tradycją a współczesnością

Wybrane narzędzia TIK w zdalnym nauczaniu religii

Metodyka zuchowa na katechezie

Środowisko cyfrowe jako naturalny obszar funkcjonowania współczesnego człowieka w świetle nowego Dyrektorium o katechizacji

Metodyka pracy z podręcznikiem na katechezie

Katecheza dzieci i młodzieży w czasie pandemii Covid-19

YouTube