Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

VI Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego 2022

Opublikowano: 5 lutego 2022 r.


Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. Temat tegorocznego konkursu, jakim jest Nauczycielskie zadanie Kościoła .

Zgłoszenia szkoły należy dokonać do 14.11.2021 r. do godz. 23:59, poprzez:

1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem – https://forms.office.com/r/FYQ1QGhPrj;

2. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl;

3. przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Regulamin Konkursu:
https://drive.google.com/file/d/1a2x3OFyO4x4DjutPXkYoRhaQCZ3PR6tC/view?usp=sharing

Materiały dydaktyczne na etap szkolny:
https://drive.google.com/file/d/1AHTYhLh83LEA_pQDsYH8k6bxaP6YUzlU/view?usp=sharing

Dodatkowe informacje dostępne pod adresem: facebook.com/events/2907677876120761

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

Etap finałowy:  31 maja 2022 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Kampusie przy ulicy Dewajtis 5, w Auli im. Jana Pawła II.

Laureaci naszego Konkursu otrzymują indeks na studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także wartościowe nagrody rzeczowe (tj. tablety, czytniki ebooków, sprzęt elektroniczny), a uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

YouTube