Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

Opublikowano: 24 września 2021 r.


W Częstochowie w dniach 21-22 września 2021 r. odbył się Zjazd Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

Tematem spotkania była refleksja naukowa nad tematem: Kościół a Młodzież: Młodzież w Kościele – Młodzież bez Kościoła. W spotkaniu brało udział około sześćdziesięciu wykładowców katechetyki z Polski. Wśród uczestników byli także członkowie i konsultorzy Komisji Wychowania Katolickiego KEP na czele z przewodniczącym Komisji – biskupem Wojciechem Osialem.

W czasie zjazdu Stowarzyszenia wybrano także nowy zarząd. Przewodniczącym SKP został: Ks. prof. UŚ dr hab. Roman Buchta. Wiceprzewodniczącą SKP została Pani prof. dr hab. Anna Zellma. Sekretarzem-Skarbnikiem został ks. dr Michał Borda. Członkami zarządu SKP zostali: ks. dr Jarosław Kowalczyk i ks. dr Paweł Kindracki.

Istotnym punktem spotkania były wygłoszone referaty. Ks. prof. Sławomir Zaręba w wymiarze socjologicznym zwrócił uwagę na temat: Młodzież a Kościół: przełamywanie instytucjonalnego monopolu. Ks. prof. Dariusz Kurzydło poruszył temat psychologicznych trudności w duszpasterstwie i pracy wychowawczej z młodzieżą. O. dr Emilian Gołąbek zaprezentował temat: Młodzi między radykalną sekularyzacją a świadomą i osobistą wiarą. Naglące wyzwanie dla katechezy – ratować wiarę młodych, zaś dr Mateusz Tutak wygłosił referat: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!” (Łk 7,14). Odnowa duszpasterstwa młodzieżowego w Polsce w świetle Adhortacji Christus vivit. Spotkanie było także okazją do podjęcia ożywionej dyskusji na temat współczesnej sytuacji osób młodych. Podkreślano niezwykle szybki dynamizm przemian społecznych i kulturowych, będący wyzwaniem dla całej wspólnoty Kościoła.

Źródło:
https://opoka.news/zjazd-stowarzyszenia-katechetykow-polskich?fbclid=IwAR1AgZLYu1uOt2RyyFt2CDYajv9-MhvOEP7B-9cdxdEVmD7PbCSNtN8ew_A

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
YouTube