Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Webinar – „Między szkołą i parafią. Wokół katechezy parafialnej.”

Opublikowano: 20 listopada 2023 r.


Wydawnictwo WAM zaprasza na webinar:

„Między szkołą i parafią. Wokół katechezy parafialnej.”

7 grudnia 2023 r. – godz. 18.00 -19.30

Adresaci webinarium:

  • nauczyciele religii pracujący na pierwszym i drugim etapie edukacyjnym;
  • katechiści, którzy są zaangażowani w katechezę parafialną;
  • nauczyciele, którzy przygotowują dzieci i młodzież do przyjęcia sakramentów.

Podczas webinarium:

  • poznasz, co należy do istoty nauki religii w szkole;
  • dowiesz się, jakie są podstawy prawne katechezy parafialnej;
  • ocenisz swoje umiejętności w odniesieniu do katechezy;
  • dowiesz się, jak organizować przygotowanie do przyjęcia sakramentów;
  • poznasz wytyczne Kościoła w odniesieniu do katechezy sakramentalnej.

Prowadzący webinarium:

Ks. Dr Marcin Kołodziej – prezbiter Archidiecezji Wrocławskiej, doktor teologii i prawa kanonicznego, katecheta i duszpasterz, autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu liturgii i prawa o sakramentach.

Udział w webinarium jest bezpłatny!

Zapisy trwają do 6.12.2023 r. do godz. 15.00