Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

VIII Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych

Opublikowano: 3 listopada 2023 r.


Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie już po raz ósmy organizuje Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych. Tematem tegorocznej – VIII edycji jest ,,Lud Boży – Wierni”.

Zgłoszenia szkoły, czego dokonują wyłącznie nauczyciele, należy dokonać do 11 listopada 2023 r. Do godz. 23.59, poprzez:

  1. Wypełnienie formularza dostępnego pod adresem podanym poniżej:
    https://forms.office.com/e/ik7zh56gY9
  2. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl
  3. Przesłanie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Regulaminu) listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko- Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE.

Zapraszamy do śledzenia fanpage-u: https://www.facebook.com/KoloNaukoweRegulaIuris
oraz wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/1rkLqJzot

Do pobrania