Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Uroczyste podsumowanie Roku Biskupa Konstantyna Dominika

Opublikowano: 4 marca 2022 r.


Rok 2021 został ogłoszony przez Radę Naczelną Zrzeszenia Kaszubsko‑Pomorskiego rokiem „Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika”. 6 marca 2022 roku, w Pelplinie, w przeddzień 80. rocznicy jego śmierć, odbędzie się uroczyste podsumowanie roku Biskupa Konstantyna Dominika.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Program uroczystości:

10:00 Uroczysta msza św. pod przewodnictwem biskupa Ryszarda Kasyny w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie w intencji rychłej beatyfikacji Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika

11:30 Modlitewne spotkanie przy grobie Biskupa Konstantyna Dominika na cmentarzu parafialnym przy ul. Podgórnej i złożenie kwiatów

12:00 Poczęstunek w refektarzu Collegium Marianum przy al. Cystersów

12:30 Sympozjum poświęcone patronowi 2021 roku w Miejskim Ośrodku Kultury przy ul Kościuszki 2a.

  • otwarcie sympozjum –  bp. Ryszard Kasyna, Jan Wyrowiński
  • program artystyczny poświęcony Biskupowi Konstantynowi Dominikowi w wykonaniu uczniów SP nr 2 w Pelplinie
  • Proces beatyfikacyjny – mity, stan, szanse – ks. dr Piotr Tisler, postulator w procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym
  • Radości i smutki czcicieli Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika – prof. Józef Borzyszkowski
  • Inauguracja Archidiecezjalnego Konkursu Pamięci o Słudze Bożym Bp. Konstantynie Dominiku – ks. dr Łukasz Simiński, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Organizatorami wydarzenia są Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie. Patronat honorowy nad uroczystością objął Biskup Pelpliński, Ryszard Kasyna.