Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Szkoła Animatorów Misyjnych 2024

Opublikowano: 8 marca 2024 r.


Papieskie Dzieła Misyjne organizują Szkołę Animatorów Misyjnych. Odbędzie się ona w dniach 25-28 czerwca 2024 r. w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. Co roku przez kilka dni misyjnie formuje ona i kształci uczestników poprzez modlitwę, wykłady, dyskusje, prace w grupach, spotkania z misjonarzami, pokazy filmów o tematyce misyjnej oraz wspólną zabawę. Uczniowie SAM zapoznają się ze strukturami PDM oraz różnymi formami misyjnej współpracy. W teorii i w praktyce dowiadują się, jak misyjnie animować dzieci, młodzież i dorosłych. Wśród uczestników są ludzie różnych stanów i zawodów: siostry, klerycy, księża, osoby świeckie, pracujące, katecheci, studenci oraz uczniowie.

W tym roku odbędzie się Szkoła Animatorów Misyjnych I stopnia, natomiast w roku 2025 zostanie zorganizowany II stopień SAM, na który zaprosimy absolwentów I stopnia tegorocznej oraz ubiegłorocznej edycji. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymają dyplomy i zaświadczenia o udziale.

Koszt udziału w Szkole Animatorów Misyjnych wynosi 350 zł.

Zgłoszenia można przesyłać do 14 czerwca 2024 r. (e-mailowo, listownie lub telefonicznie).
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-105 Warszawa

Tel. 22 536 90 31, e-mail: pdrw@missio.org.pl

Do pobrania