Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Struktury Kościołów wschodnich w obrębie diecezji pelplińskiej

Opublikowano: 21 marca 2022 r.


W ostatnim czasie coraz więcej dzieci i młodzieży z Ukrainy trafia do Polskich szkół. Kontynuują oni naukę nie tylko z zakresu nauczania ogólnego, ale także zdarza się, że również uczestniczą w lekcji religii kościoła rzymskokatolickiego. Warto, aby katecheci wykorzystali ten czas do wskazania, gdzie osoby wyznania greckokatolickiego i prawosławnego mogą znaleźć informacje o duszpasterstwie swojego wyznania. Poniżej prezentujemy struktury Kościołów wschodnich w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem diecezji pelplińskiej oraz odniesienia do stron internetowych diecezji i parafii.

Kościół greckokatolicki w Polsce

W obrębie diecezji pelplińskiej znajdują się jedna diecezja Kościoła greckokatolickiego w Polsce:

Eparchia Olsztyńsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego

Kościół prawosławny w Polsce

W obrębie diecezji pelplińskiej znajdują się trzy diecezje Kościoła prawosławnego w Polsce:

  1. Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska
  2. Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska
  3. Prawosławna Diecezja Łódzko-Poznańska

Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska

Prawosławna Diecezja Łódzko-Poznańska

Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska

Dekanat Koszaliński

Prawosławna Diecezja Białostocko-Gdańska

Dekanat Gdański

Prawosławna Diecezja Łódzko-Poznańska

Dekanat kujawsko-pomorski

YouTube