Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Spotkanie z Księdzem Biskupem

Opublikowano: 13 grudnia 2022 r.


„Najważniejsze jest budowanie relacji międzyludzkich, a do tego potrzebna jest rozmowa” – mówił 𝐀𝐫𝐤𝐚𝐝𝐢𝐮𝐬𝐳 𝐎𝐤𝐫𝐨𝐣, biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej.

W dniu 9 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim gościł Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Pomocniczy Arkadiusz Okroj. Ksiądz Biskup przybył na spotkanie z młodzieżą klasy IV l  oraz IV Te. Spotkanie zorganizował wychowawca klasy technik logistyk pan Daniel Szczypior. W czasie spotkania  poruszano między innymi tematy wiary, kościoła, problemy współczesnego świata i młodego człowieka. Ksiądz Biskup scharakteryzował swoją drogę kapłańską, młodzież dowiedziała się, że 12 lutego 2019 roku papież Franciszek mianował księdza Biskupem Pomocniczym diecezji pelplińskiej. Na zakończenie wizyty odbyło się miłe spotkanie Biskupa z kierownictwem szkoły.

Za: https://zse.com.pl/niezwykle-spotkanie-z-ksiedzem-biskupem,731,pl
https://www.facebook.com/zsestarogard/

YouTube