Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Seminarium popularnonaukowe pt.: „Pedagogia tolerancji – między wolnością a odpowiedzialnością”

Opublikowano: 22 czerwca 2022 r.


Serdecznie zapraszamy na seminarium popularnonaukowe pt.: „Pedagogia tolerancji – między wolnością a odpowiedzialnością”, które odbędzie się 20-21.10.2022 roku, na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie (ul. Kard. Hozjusza 15). Temat konferencji jest inspirowany nauczaniem Jana Pawła II. Chcemy koncentrować swoją uwagę na postawie tolerancji nazywanej pozytywną, w której istotne miejsce zajmuje aksjologiczny fundament.

Za najbardziej skuteczny sposób kształtowania postawy tolerancji pozytywnej uznaje się edukację odpowiedzialnego społeczeństwa. W tej edukacji ważną rolę, obok rodziny, ogrywają nauczyciele i wychowawcy. Chodzi w niej o kształtowanie postaw wynikających z zasady, że życzliwa zgoda na czyjąś inność nie oznacza utożsamiania się z tą innością, lecz stanowi bezpieczną przestrzeń do dialogu. Wymaga to odniesienia do fundamentalnych wartości, które nie pozostają w konflikcie z wolnością człowieka, przeciwnie, chronią ją przed nadużyciami.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji nieodpłatnie nocleg i wyżywienie.

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału do 1 października 2022 poprzez formularz online na stronie: www.pedagogiatolerancji.pl.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
YouTube