Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Portal KONTRARGUMENT.PL

Opublikowano: 9 grudnia 2022 r.


Zapraszamy do nowego portalu poświęconemu wychowaniu w czasie sporów kulturowych. Portal przygotowało Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN.

Hasłem portalu jest: „Wychowanie w czasie sporów w kulturowych”. Portal jest próbą odpowiedzi na wyzwanie jakie dla szkolnej edukacji, wychowania rodzinnego, ale także dla katechezy stanowi fakt, że dzieci i młodzież stykają się coraz częściej z podważaniem wartości małżeństwa, rodziny i płci oraz z forsowaniem zmian w sposobie rozumienia tych rzeczywistości. Poprzez portal KONTRARGUMENT.PL chcemy pomóc wszystkim, którzy podejmują to wielkie wyzwanie. Tej pomocy służą trzy moduły portalu:

  • Mapa sporów kulturowych. Mapa dostarcza uporządkowanej wiedzy na temat sporów kulturowych. Ma także interaktywny charakter – przy każdej ze spornych kwestii, po prezentacji stanowisk, argumentów i kontrargumentów jest moduł umożliwiający włączenie się w dyskusję.
  • Sokratejski model metodyczny. Model to szereg zaleceń, jak prowadzić zajęcia na trudne, kontrowersyjne tematy, kiedy można spodziewać się, że uczniowie będą mieli inne zdanie niż nauczyciel. Zalecenia te są inspirowane metodyką prowadzenia rozmów przez Sokratesa (stąd nazwa modelu) oraz ideą „negocjacyjnego jujitsu”
  • Scenariusze zajęć. Scenariusze są praktyczną ilustracją proponowanego modelu. Dotyczą takich obszarów tematycznych jak: małżeństwo, rodzina, płeć i tolerancja. Można je bezpłatnie pobierać z portalu.  
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
YouTube