Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Otwarcie XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej – Pelplin 2023

Opublikowano: 15 kwietnia 2023 r.


Już od ponad trzydziestu lat organizowana jest ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej. XXXIII edycja konkursu przygotowana jest przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Diecezję Pelplińską. Tegoroczna Olimpiada przebiega pod hasłem “Bóg jest Miłością objawioną w Słowie”, a jej adresatami są uczniowie wszystkich typów szkół ponadpodstawowych.

Oficjalne otwarcie XXXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej rozpoczęło się 13.04.2023 r. o godzinie 19.00 w gmachu Biblioteki Diecezjalnej im. Jana Bernarda Szlagi w Pelplinie. Zgromadzonych uczestników konkursu wraz z przybyłymi opiekunami powitał ks. dr Łukasz Simiński – Pełnomocnik Komitetu Głównego Olimpiady. Następnie głos zabrał Biskup Diecezjalny dr Ryszard Kasyna, który w krótkim słowie przedstawił bogactwo i piękno Pelplina wraz z pocysterskim kompleksem poklasztornym i górującą nad nim Bazyliką Katedralną. Ze słowem powitania zwrócił się także Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej ks. dr Jan Doppke. Wśród osób zwracających się ze słowem powitania była także p. Bożena Dajnowska – przedstawiciel Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Teologii Katolickiej.

Zgromadzona młodzież mogła podziwiać występy swoich rówieśników m.in. uczniów Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Pelplinie – Collegium Marianum, którzy pod opieką p. Moniki Toporowskiej-Janeczek, wystawili sztukę o relacjach damsko-męskich. Całość zakończył koncert zespołu ewangelizacyjnego “Na Cały Głos” działający przy Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej “Radio Głos”.

YouTube