Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

(Nie)zwykły Dominik – Konkurs poświęcony postaci biskupa Konstantyna Dominika 2023

Opublikowano: 15 lutego 2023 r.


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w Pelplinie, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej zapraszają du wzięcia udziału w konkursie poświęconym postaci biskupa Konstantyna Dominika

Celem konkursu jest:

  • Przybliżenie życia i działalności Sługi Bożego Biskupa Konstantyna Dominika.
  • Kształtowanie wśród młodych ludzi postaw charakteryzujących Biskupa Konstantyna Dominika.
  • Inspirowanie i promocja twórczości artystycznej młodych ludzi.
  • Propagowanie wartości wypływających z chrześcijańskich źródeł kultury europejskiej.

Adresaci:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych różnych typów.

Organizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Biskupa Konstantyna Dominika w PelplinieZrzeszenie Kaszubsko-PomorskieWydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej

Patronat honorowy

Abp Tadeusz Wojda – Metropolita GdańskiBp Ryszard Kasyna – Biskup PelplińskiBp Wiesław Śmigiel – Biskup Toruński
Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i NaukiJarosław Selin – sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa NarodowegoMieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-PomorskiegoMałgorzata Bielang – Pomorski Kurator OświatyMarek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

Do pobrania

YouTube