Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Komunikat z posiedzenia Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Opublikowano: 22 września 2022 r.


20 września 2022 r. w Porszewicach odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolickiego KEP, któremu przewodniczył ks. biskup Wojciech Osial – Przewodniczący KWK.

W pierwszej części obrad przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego ks. biskup Wojciech Osial wraz ze wszystkimi członkami i konsultorami Komisji wyrazili wdzięczność i uznanie wszystkim osobom, które angażują się w proces formacji wiary czy to w przestrzeni szkolnej lekcji religii czy katechezy parafialnej. Jest to priorytetowe dzieło w całej posłudze wspólnoty Kościoła. Podkreślono, że proces formacji, który dokonuje się w czasie lekcji religii i katechezy to także troska o szeroko rozumiany rozwój człowieka. To także budowanie ludzkiej wrażliwości na dobro, prawdę i piękno.

Komisja Wychowania Katolickiego wyraziła także jednoznaczną potrzebę wsparcia inicjatywy rządowej o wprowadzeniu obowiązkowej lekcji etyki. Wychowanie ukierunkowane na wartości jest obowiązkiem wspólnym rodziny, państwa i wspólnoty Kościoła.

Innym tematem były prace związane z opracowaniem nowego dyrektorium katechetycznego w Polsce. W roku 2020 ukazało się Dyrektorium dla Kościoła powszechnego. Kolejnym krokiem mam być przygotowanie dokumentu dla poszczególnych krajów. Celem podjętych prac jest właściwe odczytanie znaków czasu oraz zdefiniowanie posługi katechetycznej w kontekście polskiego modelu duszpasterskiego.

Kolejny punkt to prace związane z przygotowaniem dokumentu określającego posługę katechisty. Jest to nowa posługa ustanowiona w Motu proprio „Antiquum misterium” przez Papieża Franciszka. Katechista, akolita i lektor to trzy nowe, stałe posługi, które Papież proponuje Kościołowi celem ożywienia zaangażowania osób świeckich.

Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że posługa katechisty może otworzyć nowe przestrzenie duszpasterskie. Wymaga to jednak dobrego przygotowania zarówno na płaszczyźnie teoretycznej i praktycznej.

W czasie zebrania został określony postulat, aby w przyszłości więcej uwagi i troski poświecić dla wypracowania koncepcji posługi katechetycznej w przestrzeni parafialnej.

Za: https://opoka.news/komunikat-z-posiedzenia-komisji-wychowania-katolickiego-kep_37482

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
YouTube