Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Katechezy o Światowych Dniach Młodzieży w Lizbonie

Opublikowano: 12 stycznia 2023 r.


YouTube