Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

III Międzynarodowy Konkurs Biblijno – Fotograficzny

Opublikowano: 17 stycznia 2023 r.


Cel ogólny

Celem ogólnym Konkursu jest zainteresowanie młodzieży Biblią zarówno w aspekcie zawartych w niej treści doktrynalno-moralnych oraz duchowych (cel wychowawczy), jak też jako dzieła o ogromnym potencjale artystycznych inspiracji (cel edukacyjny).

Opis projektu

Zadaniem uczestnika Konkursu jest wykonanie fotograficznej ilustracji do wybranego tematu/wydarzenia biblijnego związanego z mężczyzną (podpowiedzi tematów wraz z biblijnymi odnośnikami można znaleźć z regulaminie Wielkiego Testu ze Znajomości Biblii – tegoroczna edycja). Bezpośrednią inspiracją dla tego pomysłu są obrazy biblijne mistrzów malarskich z epoki średniowiecza czy renesansu. Tworzyli oni swoje dzieła przedstawiając sceny biblijne, aby dać widzowi silny bodziec do wyobrażenia sobie tego, co czytają w Biblii lub – częściej – słyszą w kościele i na katechezie. Wówczas stanowiły one „Biblię pauperum” – Biblię dla ubogich i prostych ludzi, którzy najczęściej byli analfabetami. Malarze ci często nie starali się zachować wierność w odtworzeniu detali z epoki biblijnej (stroje, elementy architektoniczne, wygląd osób itp.), dbali jednak o wierność przesłania, wzmacniając je nieraz właściwymi sobie środkami artystycznymi.

Do pobrania

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
YouTube