Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

II Ogólnopolskiego Konkursu „Męczennicy końca Tysiącleci”

Opublikowano: 1 marca 2024 r.


Zapraszamy do włączenia się w organizację konkursu. Więcej informacji w regulaminie i na plakacie. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów od 1 do 8 klasy szkoły podstawowej.

Organizatorami konkursu jest Szkoła Podstawowa w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej oraz Szkolne Ognisko Misyjne im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki przy Szkole Podstawowej w Goślinowie im. Obrońców Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej.

Celem konkursu jest upamiętnienie postaci św. Wojciecha i bł. ks. Jerzego Popiełuszki, którzy stali się symbolami walki o Prawdę oraz wolność i godność człowieka. Konkurs ma również na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Tegoroczna edycja jest wyjątkowa ponieważ przypada w 40. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego.

Do pobrania