Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Świat sztuki przestrzenią w procesie edukacyjnym i wychowawczym dzieci i młodzieży

Opublikowano: 10 listopada 2022 r.


Konferencja realizowana w formie hybrydowej

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA
ŚWIAT SZTUKI PRZESTRZENIĄ W PROCESIE EDUKACYJNYM I WYCHOWAWCZYM DZIECI I MŁODZIEŻY
30.11.2022 r.

Zapisów na niniejszą formę można dokonać pod linkiem https://mcdn.edu.pl/tarnow/swiat-sztuki-przestrzenia-w-procesie-edukacyjnym-i-wychowawczym-dzieci-i-mlodziezy/

Ideą konferencji jest przybliżenie nauczycielom potrzeby wychowania przez sztukę w ramach kształtowania zainteresowań i zamiłowań artystycznych uczniów. Na konferencji zostaną przedstawione metody rozwijania umiejętności włączania sztuki we własne, osobiste życie stymulujące proces uwrażliwiania na prawdę, dobro i piękno.

Zgłoszenie na każdą z form doskonalenia i dokształcania wymaga wypełnienia formularza elektronicznego w Systemie Rezerwacji Szkoleń dostępnego na stronie internetowej Ośrodka www.mcdn.edu.pl. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 29 listopada 2022 r.

Wpłaty w kwocie 20 zł tytułem udziału w konferencji należy dokonać na numer konta MCDN: 

67 1020 2906 0000 1202 0404 9508

W treści przelewu prosimy wpisać: „Świat sztuki przestrzenią – Tarnów, imię i nazwisko uczestnika”

z serdecznymi pozdrowieniami

Elżbieta Cibor

Szczegółowy program Konferencji do pobrania:

Oferta-konferencja-swiat-sztuki-30.11.2022-r-2Pobierz

YouTube