W roku szkolnym 2018/2019 Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” już po raz dwudziesty trzeci organizuje Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej, który adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest zachęta młodych do poznawania Pisma Świętego.  Mówimy raczej o fenomenie Słowa, które jest żywe, konkurs zaś to tylko formuła, w której pomagamy młodym zgłębiać jego treść.

Już po raz trzynasty, w roku szkolnym 2018/2019, organizowana jest Ogólnopolska Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. Maksymilianie. Organizatorami są Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Warszawie, Klasztor Ojców Franciszkanów z siedzibą w Siedlcach, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, Prowincja św. Maksymiliana Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Gdańsku, Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Ojców Franciszkanów) z siedzibą w Krakowie.

Od wielu już lat uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich diecezji uczestniczą w ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem: „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w Pelplinie realizowanych przez UMK w Toruniu. Informacje w załączniku.

Czcigodne Siostry, Drogie Panie, Szanowni Panowie, Katecheci!

Zgodnie w wolą naszego Księdza Biskupa Diecezjalnego, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie, organizuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli religii. Celem zajęć jest inspirowanie katechetów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk