Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą "Katecheza bez granic", w ramach której w każdą sobotę o godz. 21-ej planujemy emitować premierowe odcinki poświęcone teologii - różnym zagadnieniom, które mogą być przydatne katechetom np. w liceum, czy starszych klasach podstawówki.

Projekt LIFE to seria krótkich filmów edukacyjnych dotyczących zagadnień życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci.

Zapraszamy do pobrania plików i zapoznania się z analizą ciekawych portali internetowych, które można wykorzystać w katechezie. Autorem opracowania jest mgr Grzegorz Petryniak.

Źródło: http://www.katechetyka.eu/portale-internetowe-narzedziem-katechezy,297.html

Pliki do pobrania w załącznikach.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk