Fundacja Jeden z Nas powołała do istnienia Interdyscyplinarną Akademię Bioetyki. To największy tego typu edukacyjny projekt w Polsce, dostępny bezpłatnie i online dla każdego. Akademia zyskała uznanie Ministerstwa Edukacji i Nauki, które zdecydowało się ją objąć swoim honorowym patronatem. Prezentowane treści będą w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego.

W ramach prac Centrum Doskonalenia Nauczycieli NATAN przygotowało ofertę szkoleń dla katechetów pod zbiorczym tytułem Akademia Profesjonalnego Katechety 2021.

Na mocy Listu apostolskiego w formie Motu proprio Antiquum ministerium Ojciec Święty ustanowił w całym Kościele posługę katechety. Będą ją pełniły osoby świeckie o głębokiej wierze i ludzkiej dojrzałości, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miejsca, wykonując ją w sposób świecki, zgodnie z naturą tej posługi.

Plik z komunikatem do pobrania w załącznikach.

List Komisji Wychowania Katolickiego do katechetów do pobrania w załącznikach.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk