Na mocy Listu apostolskiego w formie Motu proprio Antiquum ministerium Ojciec Święty ustanowił w całym Kościele posługę katechety. Będą ją pełniły osoby świeckie o głębokiej wierze i ludzkiej dojrzałości, według potrzeb duszpasterskich rozeznanych przez ordynariusza miejsca, wykonując ją w sposób świecki, zgodnie z naturą tej posługi.

Plik z komunikatem do pobrania w załącznikach.

List Komisji Wychowania Katolickiego do katechetów do pobrania w załącznikach.

Nakładem Wydawnictwa Edycja Świętego Pawła w Częstochowie ukazał się nowy Program nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach.

Opracował go zespół powołany przez Księdza Biskupa Marka Mendyka – przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.

Zachęcamy Państwa serdecznie do zainteresowania się tematami szkoleń. Szczegółowe informacje oraz opis szkoleń znajdą Państwo w załączniku.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk