W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii. Dotychczas obowiązujące Porozumienie zostało zawarte 6 września 2000 r. i wymagało dostosowania do aktualnych regulacji prawa oświatowego.

"Szkoła bez religii zmienia się w szkołę ateistyczną i ateizującą" - napisali biskupi z Prezydium Episkopatu Polski w komunikacie dotyczącym katechezy. Podkreślili również, że wysoki odsetek obecnych na lekcjach religii w szkole, ponad 87 proc., świadczy o potrzebie tych zajęć. Standardem zaś w wielu państwach europejskich, w tym także w Polsce, jest fakt, że wynagrodzenie za pracę dla katechetów pochodzi ze środków publicznych.

 Warszawa, 4 lutego 2015 r.

 OŚWIADCZENIE

PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

 

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej wymienia w rozdziale 1 podstawowe zasady ustroju naszego państwa. Jedną z nich, wyrażoną w art. 18, jest założenie, że: „małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Przepis ten wskazuje na instytucję małżeństwa i związane z nim wartości, takie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo.

Witamy na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Pelplinie!

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk