Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie
Wydział
Katechetyczny

Katecheza
Pelplin

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie

Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych 2022

Opublikowano: 10 czerwca 2022 r.


W Toruniu w dniach 7-9 czerwca odbyło się coroczne spotkanie dyrektorów wydziałów katechetycznych z całej polski. Główny temat spotkania to refleksja nad „Dyrektorium o Katechizacji” z roku 2020.

Impulsem do dyskusji były referaty wygłoszone przez ks. dr. hab. Andrzeja Kicińskiego, prof. Kul-u, który mówił o Nowym wymiarze katechezy według Dyrektorium o Katechizacji oraz ks. dra Andrzeja Kowalskiego – Dyrektorium o Katechizacji wobec wyzwań ewangelizacyjnych w parafii.

Jak zaznaczyli prelegenci Dyrektorium o Katechizacji jest dokumentem, który wyznacza kierunki działania i myślenia. Jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata i sposobu myślenia i działania. Podstawą do skutecznego działania katechetycznego jest właściwa motywacja. Ks. Andrzej Kowalski podkreślał, że wysiłek ewangelizacyjny i katechetyczny nie może ograniczać się do przekazu wiedzy a musi być skoncentrowany na budzeniu i umacnianiu wiary. Centrum ma stanowić spotkanie osobowe z Chrystusem.

Jako wniosek z rozmowy i wspólnej dyskusji można uznać stwierdzenie, że receptą na sukces nie jest „robienie tak jak było”. Trzeba odwagi duszpasterskiej oraz większego zaangażowania osób świeckich, zwłaszcza rodziców w przestrzeni katechezy przygotowującej do sakramentów.

W czasie spotkania miała miejsce także telekonferencja z wiceministrem MEiN Tomaszem Rzymkowskim. Podjęto także rozmowy nad projektem przygotowania nowego dyrektorium katechetycznego dla Polski oraz nad posługą katechety parafialnego. Spotkanie było także okazją do prezentacji nowości wydawniczych związanych z katechezą i nauczaniem religii. 

Za: Komisja Wychowania Katolickiego KEP
Foto: Paweł Płaczek

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.
YouTube