Konferencja ta odbędzie się 26 października br. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu. Poświęcona będzie analizie przesłania adhortacji papieża Franciszka "Gaudete et Exsultate". Szczególna uwaga poświęcona zostanie różnorodności dróg realizacji powołania chrześcijańskiego. Wystąpienia będą dotyczyły zarówno języka, jakim papież Franciszek posługuje się w dokumentach Magisterium Kościoła, ale także refleksji teologicznej: rozumienia łaski i wysiłku człowieka, moralności chrześcijańskiej, codzienności, zagrożeń duchowych oraz rozumienie roli osób świeckich w świecie. 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych w Pelplinie realizowanych przez UMK w Toruniu. Informacje w załączniku.

 

UCHWAŁA KWK KEP

z dnia 14 lutego 2017 roku

w sprawie obowiązywania „Podstawy programowej katechezy

Kościoła katolickiego w Polsce”

Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim, w dniu 8 czerwca 2018 roku została przyjęta nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (PPK).

Jest to dokument adresowany do twórców programów katechetycznych i podręczników oraz katechetów. Treści PPK są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych przedmiotów. Określają także wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku.

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. W dniu 1 września 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, podpisane 7 czerwca br., opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 czerwca br.

Więcej informacji: Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk