Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Pelplinie organizuje warsztaty metodyczne dla nauczycieli religii. Celem zajęć jest inspirowanie katechetów do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Warsztaty odbędą się w  rejonach duszpasterskich naszej diecezji:

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. W dniu 1 września 2017 r. wchodzi w życie nowelizacja Rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, podpisane 7 czerwca br., opublikowane w Dzienniku Ustaw 14 czerwca br.

Więcej informacji: Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.

Zapraszamy do zapoznania się z konspektami katechez, które zostały opracowane w celu przygotowania dzieci i młodzieży do świadomego przeżycia pierwszej rocznicy proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Obchody rocznicowe przeżywać będziemy w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Termin: 6-8 października 2017 /piątek od godz. 17.00 - niedziela do godz. 13.00

Miejsce: Warszawa-Falenica /Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury, ul. Olecka 30

Prowadzący: Artur Kołodziejczyk SJ (specjalista ds. edukacji medialnej), Teresa Wasiak (aktorka i pedagog).

Od wielu już lat uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wszystkich diecezji uczestniczą w ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem: „Orędzie Fatimskie jako znak nadziei dany przez Miłosiernego Ojca”.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk