Przewodniczący Episkopatu dziękuje nauczycielom, uczniom i rodzicom za szczególny rok szkolny

W kontekście kończącego się roku szkolnego, w imieniu Konferencji Episkopatu Polski, chciałbym jak najserdeczniej podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom za trud wkładany w wychowywanie, przekazywanie wiedzy oraz kształtowanie umiejętności dzieci i młodzieży w Polsce.

W Watykanie zaprezentowano Nowe Dyrektorium o katechizacji

25-06-2020

Chciałbym, aby to nowe Dyrektorium o katechizacji, mogło być prawdziwą pomocą i wsparciem w odnowieniu katechezy w ramach całościowego procesu ewangelizacji, który Kościół realizuje od 2000 lat, aby świat dzięki temu mógł spotkać Jezusa z Nazaretu, Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia – podkreślił dziś w Watykanie abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji podczas prezentacji  „Dyrektorium o Katechizacjiˮ  w języku włoskim. Jest to trzecie Dyrektorium od czasu Soboru Watykańskiego II.

Program jest dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą. Jego celem jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego spadku uczestnictwa w lekcjach religii oraz w praktykach religijnych.

Decyzją Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w roku szkolnym 2020/2021 nadal możemy korzystać z dotychczasowych podręczników i zeszytów ćwiczeń do katechezy.

Informacje dostępne w załączniku.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk