Wydział Katechetyczny troszczy się o to, aby katecheza w przedszkolach i szkołach odbywała się regularnie i zgodnie z programem nauczania religii. Zadaniem wydziału jest troska o permanentną formację katechetów. Celowi temu służą spotkania w rejonach duszpasterskich i dekanatach. Organizowane są warsztaty, konferencje, natomiast dla uczniów konkursy, olimpiady i rekolekcje.

Wydział Katechetyczny gromadzi dokumentację dotyczącą katechezy, uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Komisję Episkopatu ds. Wychowania Katolickiego oraz dba, aby katecheci mieli możliwość łatwego zaopatrzenia się w podręczniki i inne pomoce katechetyczne. Współpracuje z kuratorami i dyrekcjami szkół, odpowiadającymi za edukację dzieci i młodzieży.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk