Komunikat Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w pozaszkolnym systemie edukacji domowej

Warszawa, 28 czerwca 2016 r.

W związku z coraz powszechniejszym kształceniem uczniów w systemie edukacji domowej, Komisja Wychowania KEP wyraża następujące stanowisko w odniesieniu do nauczania religii:

1. Rodzice ucznia korzystającego z nauki w systemie pozaszkolnym, powinni zatroszczyć się o jego systematyczną katechizację.

Wydział Katechetyczny informuje, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ukazały się zasady dotyczące organizowania rekolekcji dla uczniów szkół publicznych. Warto się z nimi zapoznać. Zasady określają m.in. sprawę obowiązkowości udziału w rekolekcjach lub organizowania przez szkołę innych zajęć dla uczniów, którzy nie biorą w nich udziału - nie są to trzy dni wolne ani dla uczniów ani dla nauczycieli. Jest tu mowa nawet o kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach.

W załączeniu najnowsze stanowisko Komisji Wychowania Katolickiego KEP dotyczące bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa. Zostało ono wyrażone na skutek licznych zapytań kierowanych w tej sprawie i różnych praktyk związanych z przygotowaniem do małżeństwa.

Pismo DKOS-1/GP-5024-23/06 z 14 VI 2006 roku, podpisane przez Mirosława Orzechowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej wliczenia do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych ocen z religii lub etyki.

Wliczenie do średniej ocen z obowiązkowych zajęć lekcyjnych ocen z religii lub etyki jest zgodne z konstytucją.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk