Program jest dedykowany katechetom, księżom i wychowawcom pracującym z młodzieżą. Jego celem jest krzewienie wiary katolickiej w młodym pokoleniu i powstrzymanie obserwowanego spadku uczestnictwa w lekcjach religii oraz w praktykach religijnych.

Katecheza 2.0 jest programem edukacyjnym w wysokim stopniu opartym o materiały multimedialne. Są to zwłaszcza materiały wideo zawierające świadectwa, wywiady, historie nawróconych i omówienia ważnych tematów z punktu widzenia katechezy, chrześcijaństwa i rozwoju duchowego za pomocą współczesnego języka i przy pomocy osób znanych wśród młodzieży. Dostępne są w formacie on-line.

Więcej szczegółowych informacji na stronie katechezadwazero.pl 

Program zyskał aprobatę bp. Marka Mendyka, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Patronat honorowy nad projektem objęło też Ministerstwo Edukacji Narodowej.

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk