Spotkanie katechetów diecezji pelplińskiej - 1 IX 2018 r.

1 września w bazylice katedralnej w Pelplinie zgromadzili się katecheci z całej diecezji pelplińskiej. Biskup pelpliński Ryszard Kasyna powiedział do nich: „Nie dajmy się zwieść, że patriotyzm już się przeżył”.

W homilii biskup pelpliński między innymi nawiązał do 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej. „Otrzymaliśmy wielki talent wolności i niepodległości, którego nie możemy zakopać”, mówił hierarcha. Kontynuując stwierdził: „tego talentu nie możemy nikomu sprzedać, ani liberałom, ani innym ludziom mówiącym tylko o demokracji i tolerancji, często w wypaczonych wymiarach”.

„Polakowi nigdy nie przeszkadzało zestawienie ołtarza z parlamentem, przysięgi z powołaniem się na Pana Boga, biura czy sali szpitalnej z wiszącym w nich krzyżem”, mówił dalej biskup, dodając, że „Polak nigdy nie widział sprzeczności między katechizmem a salą szkolną”.

„Serca młodych Polaków winniśmy zagospodarować patriotyzmem, bo to wartość, o którą błaga nas dzisiaj niepodległa Rzeczpospolita”, stwierdził kaznodzieja.

Nawiązując dalej do tematu patriotyzmu, bp Kasyna apelował: „Nie dajmy się zwieść, że patriotyzm już się przeżył, bo kto tak myśli już jakby przesądził o niepodległości”. Hierarcha prosił również, żeby nie akceptować działań edukacyjnych, które „wyrzucają z programów szkolnych lektur o polskich powstaniach czy o II wojnie światowej, lansując przy tym przekonanie, że pozwoli to młodzieży polskiej rozwinąć skrzydła”.

Kilkuset katechetów wysłuchało również konferencji poświęconej stresowi i tzw. wypaleniu zawodowemu.

Sobotnie spotkanie katechetów było doroczną konferencją organizowaną przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej z ks. kan. dr. Janem Doppke na czele.

Homilię biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny oraz wywiady z nauczycielami można odsłuchać na stronie:

http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/4857-spotkanie-katechetow-diecezji-pelplinskiej-z-okazji-nowego-roku-szkolnego

wtorek, 04, wrzesień 2018

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk