Diecezjalna Konferencja Katechetyczna – 5 IX 2020 r.

5 września przybyli do Pelplina nauczyciele religii z diecezji pelplińskiej. Diecezjalna Konferencja Katechetyczna zorganizowana przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej rozpoczęła się Mszą św. w bazylice katedralnej pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny.

5 września w pelplińskiej katedrze odbyła się Diecezjalna Konferencja Katechetyczna. W homilii podczas Mszy św. biskup diecezjalny Ryszard Kasyna podkreślał, że trzeba ewangelizować młodych „przede wszystkim osobistą przyjaźnią z Jezusem Chrystusem”.

We Mszy św. wzięło udział kilkudziesięciu katechetów z grona kilkuset posługujących w diecezji.

W homilii biskup pelpliński podkreślił, że „jako katecheci mamy głosić Ewangelię nie tylko Bożym Słowem, ale przede wszystkim osobistą przyjaźnią z Jezusem Chrystusem”. „Tę przyjaźń młodzi ludzie doskonale wyczuwają”, dodał hierarcha.

Kaznodzieja wyraził wdzięczność w imieniu Kościoła wszystkim katechetom za ich ofiarną posługę i podkreślił, że rolą nauczyciela religii jest „zaświadczenie o Chrystusie jak nasi święci patronowie”.

Bp Kasyna apelował  o modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne, podkreślając, że również osoby zakonne są katechetami w diecezji pelplińskiej.

Po Mszy św. bieżące komunikaty przekazał główny organizator spotkania a zarazem dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii ks. kanonik dr Jan Doppke.

Zebrani wysłuchali także ks. kanclerza dr. Adama Kałduńskiego, który przedstawił „Wytyczne dotyczące ochrony dzieci i młodzieży w diecezji pelplińskiej”.

 

Homilię biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny odsłuchać na stronie:

http://radioglos.pl/wiadomosci/z-zycia-kosciola/7935-w-pelplinie-odbyla-sie-diecezjalna-konferenja-katechetyczna

poniedziałek, 07, wrzesień 2020

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk