Bp Ryszard Kasyna do katechetów: Bóg nie jest politycznym dyplomatą lecz Prawdą - Pelplin 6 września 2014 roku

W sobotnie przedpołudnie 6 września w bazylice katedralnej w Pelplinie odbyła się konferencja dla katechetów diecezji pelplińskiej. Podczas Mszy św. biskup pelpliński Ryszard Kasyna powiedział, że "jeśli usunie się Boga i Jego przykazania, okaże się, że na świecie nie ma także miejsca dla człowieka".

W programie konferencji kilkuset uczestników, duchownych i świeckich, wysłuchało prelekcji księży: Arkadiusza Ćwiklińskiego i Wojciecha Kardysia oraz przedstawiciela pomorskiego kuratorium Stanisława Sumowskiego. Spotkanie prowadził dyrektor wydziału duszpasterskiego kurii pelplińskiej ks. kan. dr Jan Doppke.

Na zakończenie Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Hierarcha przyznał, że współczesnym katechetom może towarzyszyć pewne zniechęcenie, "gdy nie spostrzega się owoców swojej pracy, gdy widoczne jest lekceważenie, gdy świat swoimi propozycjami stawia wszystko na głowie". Kaznodzieja stwierdził, że jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest zbytnie skupienie się katechetów na własnych siłach i zapomnienie, że w tej pracy, jak w pielgrzymce, "towarzyszy nam Wędrowiec - Jezus Chrystus".

 

Bp Kasyna usilnie apelował do katechetów o dawanie osobistego świadectwa o Chrystusie, "trzeba żyć Bogiem i Jego miłością", mówił biskup. Przypomniał, że katecheta musi być "świadkiem Boga, także po lekcjach religii" i dodał, że "w tej ewangelicznej pracy  nie ma dzwonka na przerwę".

 

Ukazując stosunek współczesnego świata do Boga, biskup pelpliński powiedział, że "dzisiaj światu znudził się Dobry Pan Bóg, Ten z Dziesięcioma Przykazaniami". Biskup zauważył, że "Bóg nie jest politycznym dyplomatą lecz Prawdą". Analizując dalej współczesne nastawienie do wiary, hierarcha mówił, że "świat ogarnęło dzisiaj pragnienie, by zatrzeć ślady po swoim Stwórcy i na miejscu Boga postawić człowieka". Tak świat "pozbywa się sprawiedliwości, prawdy, piękna i miłości". A tymczasem, podkreślił kaznodzieja, "jeśli usunie się Boga i Jego przykazania, okaże się, że na świecie nie ma także miejsca dla człowieka", co rodzi liczne napięcia a nawet wojny.

 

W kontekście tej rzeczywistości biskup pelpliński akcentował potrzebę pracy katechetów, którzy nie powinni tracić nadziei, że "Pan bliski jest wszystkim, którzy Go wzywają" i w pracy nauczania i ewangelizowania nie pozostawi samymi tych, którzy Mu służą.

sobota, 14, luty 2015

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk