Zjazd formacyjny katechetów diecezji pelplińskiej – Pelplin 7 września 2013 roku

W sobotę, 7 września do katedry pelplińskiej przybyło kilkuset katechetów z całej diecezji pelplińskiej, aby w Roku Wiary wspólnie modlić się i wyznać wiarę. Celebrujący dla nich Mszę św. biskup pelpliński Ryszard Kasyna powiedział: "nie należy tylko nauczać młodego człowieka wiedzy o Panu Bogu, ale przede wszystkim pomóc mu odkryć w jego życiu Osobę Jezusa Chrystusa".

Rozpoczynając spotkanie, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej ks. kan. dr Jan Doppke przypomniał, że idąc za zachętą papieża Benedykta XVI, katecheci diecezji pelplińskiej przybyli do bazyliki katedralnej, aby "odkrywać na nowo radość z przeżywania wiary i rozbudzić entuzjazm w jej przekazywaniu". Przy tej okazji ks. Doppke nawiązał do wydanej przez Wydział Katechetyczny, z okazji Roku Wiary, książki "Szlakiem wiary". Kapłan przypomniał, że we wstępie do publikacji, biskup pomocniczy z Pelplina, Wiesław Śmigiel "realistycznie napisał, że Ewangelizacja staje się w Polsce coraz pilniejszym zadaniem Kościoła, ponieważ wzrasta liczba wiernych, których wiara jest spłycona".

Mszę św. poprzedził wykład na temat pt. "Czas trudnego świadectwa", który wygłosił ks. prof. Dr hab. Jan Perszon.

W homilii biskup Ryszard Kasyna stwierdził, że "wszyscy, w tym biskupi, kapłani, katecheci i pozostali wierni, mamy dawać świadectwo wiary, ewangelizować i nauczać". Hierarcha podkreślił, że należy to czynić tak, aby "to, co chcemy przekazać drugiemu człowiekowi, odnalazło drogę do serca człowieka i by wiedza nam nie przesłoniła człowieka, któremu Bożą prawdę głosimy". Bp Kasyna apelował, żeby "trud katechetyczny był rzeczywiście wyrazem miłości i naszej osobistej wiary". Kaznodzieja podkreślał również potrzebę odwagi w apostolstwie wiary i nie zniechęcenia się mimo wielu trudności. Za istotne uważa biskup pelpliński, aby "głosić całą prawdę", uwzględniając częste zaniedbania współczesnego człowieka w świętowaniu niedzieli, szacunku do życia, do rodziców, aby uwrażliwiać młodego człowieka na sprawiedliwość i "życie w prawdzie i w uczciwości". Owocna jest posługa w Kościele, gdy "zarówno w kaznodziejstwie, w katechezie i innych formach głoszenia Boga i apostolacie przemawiają nie tylko moje słowa, ale kiedy życiem świadczę o Chrystusie", stwierdził hierarcha. Bp Kasyna mówił: "nie należy tylko nauczać młodego człowieka wiedzy o Panu Bogu, ale przede wszystkim pomóc mu odkryć w jego życiu Osobę Jezusa Chrystusa", a wtedy "będzie on w stanie rozwiązywać, zgodnie ze swoim sumieniem problemy i trudności życia".

Mszę św. koncelebrował biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel i księża zaangażowani w katechezę. Uroczyście odśpiewano akt wiary. Modlono się również o pokój w Syrii i na całym świecie.

Opracował ks. Ireneusz Smagliński

sobota, 14, luty 2015

katecheza.diecezja-pelplin.pl

Realizacja: Seweryn Sildatk